Specjalnie dla ósmoklasistów

– pakiety zadań od CKE

 

 

Uczniowie klasy VIII zobowiązani są do powtórzenia materiałów wskazanych poniżej przez nauczycieli:

Fizyka:

Proszę przygotować referat lub prezentację multimedialną na temat: Powstawanie cienia, półcienia oraz zaćmienie Słońca i Księżyca”.

 

Matematyka:

Arkusze egzaminacyjne:

cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/arkusze/2018-2

cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/arkusze/2017-2

 

Chemia:

Proszę wykonać notatkę graficzną lub lapbook/leporello o sacharydach, w której/ych:

1. wymienisz pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów (węglowodanów);

2. sklasyfikujesz cukry na proste (glukoza, fruktoza) i złożone (sacharoza, skrobia, celuloza);

3. podasz wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; zbadasz i opiszesz wybrane właściwości fizyczne glukozy i fruktozy; wymienisz i opiszesz ich zastosowania;

4. podasz wzór sumaryczny sacharozy; zbadasz i opiszesz wybrane właściwości fizyczne

sacharozy; wskażesz na jej zastosowania;

5. podasz przykłady występowania skrobi i celulozy w przyrodzie; napiszesz wzory sumaryczne tych związków; wymienisz różnice w ich właściwościach fizycznych; 

opiszesz znaczenie i zastosowania tych cukrów; zaprojektujesz doświadczenia pozwalające wykryć obecność skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych.

 

Biologia:

Napisz referat mówiący o konieczności ochrony różnorodności biologicznej oraz przedstawiający formy ochrony przyrody w Polsce, uzasadnij  konieczność ich stosowania.

 

Język polski:

Czytanie lektury: Melchior Wańkowicz  " Tędy i owędy" - rozdział " Nasza kamienica" .

 

Historia:

1. Proszę wykonać prezentację multimedialną bądź referat na temat „Sprawy polskiej na arenie międzynarodowej pod koniec drugiej wojny światowej” (korzystamy z różnych źródeł, pamiętamy o plagiacie- cytujemy prace innych autorów ze wskazaniem źródła pochodzenia wyżej wymienionych treści – na końcu pracy musi znaleźć się wykaz materiałów, które wykorzystaliście w waszej pracy – bibliografia.

2. Proszę dokończyć oglądanie filmu „Kolumbowie rocznik 20”, pozostała nam część IV, V i VI.

3. Przygotować się do sprawdzianu – powtórzyć „Polacy podczas II wojny światowej 

str. 51- 100.

 

WOS:

Proszę powtórzyć Rozdział V – Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej str. 121-166

Wykonać test ze strony 165.

 

Geografia:

https://epodreczniki.pl/b/wspolrzedne-geograficzne/P2DAcpAyV

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/D15hl2bO3

https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

 

Angielski:

Wszystkie zadania z podręcznika  proszę zrobić pisemnie w zeszycie: 

Zad A str.147, 

zad.B str.146, 

zad.C strona.143, 

zad.D str. 142 

B 142-zgodnie z poleceniami. 

Połącz wyrażenia, przepisz do zeszytu i przetłumacz:  

Zad.A strona.26,

Zad C strona.42. 

Dopasuj po 3 przymiotniki do zdjęć,  pamiętając o kolejności-zad E str.72.

 


Powered by JS Network Solutions