ZASADY POBYTU W SZKOLE 

od 01 września 2020 r. do odwołania

 

Z powodu pandemii COVID-19 wprowadza się nowe zasady pobytu na terenie Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości”  w Lamkowie:

 

 

 

ZAJĘCIA SZKOLNE:

 

1.     Zajęcia lekcyjne dla danej klasy odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu (uczniowie nie przechodzą z klasy do klasy);

 

2.     Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się głównie na boisku szkolnym oraz na korytarzu szkolnym z wyznaczeniem stanowisk  do ćwiczeń przez nauczyciela wychowania fizycznego (uczniowie na zajęcia z wychowania fizycznego wychodzą tylko z nauczycielem);

 

3.     Każdy uczeń musi posiadać własne przybory szkolne do pracy na zajęciach (wykaz niezbędnych przyborów znajduje się na stronie szkoły) KLIKNIJ TUTAJ

 

4.     Podczas przerw uczniowie przebywają w swoich klasach, z wyjątkiem udania się do toalety i szatni za zgodą nauczyciela, maksymalnie jednocześnie 2 osoby.

 

5.     Zachowania bezpiecznych odległości podczas zajęć lekcyjnych  i przerw (minimum 1.5 m osoba od osoby)

 

6.     Dezynfekcji rąk po każdorazowym wejściu do placówki i korzystaniu  z toalety.

 

 

 

SPOŻYWANIE POSIŁKÓW:

 

1.     Każdy uczeń musi posiadać własną butelkę z piciem oraz drugie śniadanie.

 

2.     Uczeń może skorzystać z jednodaniowego, ciepłego posiłku w cenie 140,00 zł miesięcznie po uiszczeniu opłaty na dany miesiąc.
Opłaty można wnosić do 10 dnia każdego miesiąca do Pani Intendentki lub na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Obszarów Wiejskich WROTA
02 1020 3541 0000 5002 0324 6832  w tytule z opłatą:
Opłata za wyżywienie za miesiąc ……,
imię i nazwisko dziecka ………., klasa….

 

3.     Uczniowie będą spożywali posiłki w swoich klasach oraz w ławkach szkolnych podczas wyznaczonej przerwy.

 

4.     Przed przystąpieniem do posiłku należy zadbać o higienę osobistą i zdezynfekować ręce.

 

 

PRZYWOZY I ODWOZY AUTOBUSEM SZKOLNYM

 

1.     Do autobusu/busu szkolnego wsiadają uczniowie, którzy są zdrowi
(nie mają kataru, nie kaszlą, nie mają podwyższonej temperatury)

 

2.     Każdy uczeń ma na twarzy i nosie maseczkę przez cały czas jazdy.
W przypadku braku środków ochrony przez ucznia kierowca nie ma obowiązku zabrania ucznia. Wyjątek stanowią dzieci przedszkolne do lat 4, które nie mają obowiązku noszenia maseczek.

 

3.     Wszyscy jadący autobusem szkolnym/busem szkolnym dostosowują się do poleceń kierowcy i opiekuna w autobusie.

 

4.     Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo w odstępach do 1,5 m po wywołaniu przez opiekuna pojazdu szkolnego zgodnie z listą pasażerów.

 

5.     Po wejściu do autobusu zajmujemy miejsca w odległości 1,5 m  tj. co drugie siedzenie.

 

6.     Wysiadamy z autobusu pojedynczo w odstępach 1,5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by JS Network Solutions