INFORMACJA DODATKOWA DO DYŻURÓW Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 

1.  Na konsultacjach w sali/gabinecie może przebywać 1 uczeń/dziecko;
2. Indywidualny czas pracy z dzieckiem ustala specjalista.
3. Nauczyciel-specjalista kontaktuje się z dzieckiem/Rodzicem i indywidualnie ustala godzinę spotkania na konsultacje w wyznaczonym uprzednio dniu pracy.
4. Nauczyciel-specjalista jest zobowiązany do zdezynfekowania miejsca pracy po każdym dziecku.

 


Powered by JS Network Solutions