INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LAMKOWIE


1. W dniu 1 września 2021 o godzinie 9:00 wszystkie klasy rozpoczynają rok szkolny Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Lamkowie.

Uczniowie do kościoła wchodzą z wychowawcą i zajmują wyznaczone dla konkretnej klasy ławki, odstęp co jedna ławka od drugiej klasy.

2. Po Mszy Świętej przekazane zostaną informacje na temat organizacji roku szkolnego 2021/2022.

3. Każdy uczeń musi posiadać ze sobą podpisane przez Rodziców oświadczenia:

a) Oświadczenie nr 1 rodzica/opiekuna prawnego dziecka, NZSiP
w Lamkowie rok szkolny 2021/2022,

b) Oświadczenie nr 2 rodzica/opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego
w Lamkowie, rok szkolny 2021/2022.

 

Uwaga!!!

  • Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły.
    KLIKNIJ TUTAJ
  • Oświadczenia można pobrać w dniu 01.09.2021 r. po zakończeniu części organizacyjnej od wychowawcy lub przy wejściu do budynku od strony wejścia do szkoły (proszę dzwonić dzwonkiem i czekać przed wejściem na pracownika szkoły, który wyda druki).

Oświadczenia należy w dniu 01.09.2021 r. przekazać wychowawcy klasy.


Uwaga!!!


Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku muszą posiadać je w dniu 02.09.2021 r.  ze sobą, w przypadku ich braku nie zostaną wpuszczone do obiektu szkolnego.

4. W dniu 01.09.2021 r. dojazd i odbiór dziecka we własnym zakresie.

5. Po części oficjalnej TYLKO UCZNIOWIE KLASY I udają się wraz z wychowawcą do swojej klasy - zostaną przydzielone im miejsca w klasie oraz szafki szkolne oraz inne informacje związane z zajęciami edukacyjnymi  w pierwszym tygodniu września.

Natomiast Rodzice pozostają w Kościele w celu omówienia nauki drugiego języka oraz innych spraw ważnych.

 Powered by JS Network Solutions