Zespół Mała Warmia

 

zespół we wrotach tańczy

Zespół Mała Warmia został założony w 2000r przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lamkowie - mgr Danutę Dębek i mgr Waldemara Ciukszo. Po zlikwidowaniu szkoły publicznej w 2009r i utworzeniu Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego zespół, dzięki staraniom nauczycieli prowadzących - pani Danusi i pana Waldka, sukcesywnie się rozwija - w 2010r dzieci występowały na Targach Chłopskich w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, zaś w Listopadzie 2011r dzieci wytańczyły certyfikat Marki Lokalnej w kategorii "wydarzenia kulturotwórcze".

W skład zespołu wchodzą uczniowie klas I-VI. Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci uczą się nie tylko pląsów i zabaw dziecięcych, ale też poznają tańce, piosenki, gwarę, zwyczaje, obrzędy i tradycje warmińskie. Poszerzając swoją wiedzę o regionie poznają wnikliwie naszą Małą Ojczyznę.

Swoje umiejętności członkowie zespołu prezentują uświetniając uroczystości szkolne, gminne(dożynki), powiatowe(Gala Warmińska), wojewódzkie(Targi Chłopskie).


Powered by JS Network Solutions