INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „WARMIŃSKA BAJKA” W LAMKOWIE


1. W dniu 1 września 2020 o godzinie 8:00 obie grupy rozpoczynają rok szkolny Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Lamkowie.

Dzieci do kościoła wchodzą z wychowawcą i zajmują wyznaczone dla konkretnej grupy ławki, siadając po 4 osoby w ławce (licząc wraz z Rodzicem).

2. Po Mszy Świętej przekazane zostaną informacje na temat organizacji roku szkolnego 2020/2021.

3. Każdy Rodzic przekazuje wychowawcy podpisane przez niego oświadczenia:
a) Oświadczenie nr 1 rodzica/opiekuna prawnego dziecka, Niepubliczne Przedszkole „Warmińska Bajka” rok szkolny 2020/2021

b) Oświadczenie nr 2 rodzica/opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka” w Lamkowie, rok szkolny 2020/2021

 

Uwaga!!!

  • Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej przedszkola. KLIKNIJ TUTAJ
  • Oświadczenia można pobrać w dniu 01.09.2020 r. po zakończeniu części organizacyjnej przy wejściu do budynku od strony biblioteki (proszę dzwonić dzwonkiem i czekać przed wejściem na pracownika szkoły, który wyda druki).

Oświadczenia należy w dniu 01.09.2020 r. przekazać wychowawcy grupy.


Uwaga!!! 
Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku muszą posiadać je w dniu 02.09.2020 r.  ze sobą, w przypadku ich braku nie zostaną wpuszczone do obiektu przedszkolnego.

4. W dniu 01.09.2020 r. dojazd i odbiór dziecka we własnym zakresie.

5. Po części oficjalnej obie grupy udają się do swoich sal. Rodzice ustalają z wychowawcą odbiór dziecka w tym dniu.


Powered by JS Network Solutions