Uczniowie klasy VII zobowiązani są do powtórzenia materiałów wskazanych poniżej przez nauczycieli:

 

 Język polski cz. III do wykonania:      Nowość z dnia 23.03.2020

Drodzy uczniowie klasy VII, proszę w miarę możliwości o zapoznanie się 

 

z materiałem: https://labiryntywiedzy.gwo.pl/labirynty-na-probe-p4261

 

Pierwszy dzień wiosny za nami, jednak pochylmy się na chwilę nad minioną już porą roku - zimą. 

Wypiszcie w zeszycie metaforykę zimy oraz odwołania do literatury i sztuki, o których w swoim wykładzie mówi Pan profesor. Czekam również na Wasze prezentacje. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Język polski cz. II do wykonania:       Materiał z dnia 19.03.2020

 

W miarę Waszych możliwości proszę o przesłanie na moją pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prezentacji sentencji, które odnaleźliście w „Małym Księciu”.

Ze strony: https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC

wykonajcie wszystkie ćwiczenia, natomiast ćwiczenie 2 – ułóżcie zdania złożone z  powstałymi związkami,

ćwiczenie 7 i 9 również wykonajcie pisemnie w zeszycie.

 

Język polski:

 

Proszę o przeczytanie "Małego Księcia" oraz opracowanie pisemne następujących zagadnień:  (Podsyłam również link, proszę wysłuchajcie tego utworu kilkakrotnie, by móc wypowiedzieć się na jego temat w nawiązaniu do lektury):

 

Proszę podczas czytania w/w lektury zwrócić uwagę na następujące umiejętności:

- omawiam elementy świata przedstawionego; podaję przykłady wydarzeń realistycznych 

i fantastycznych; używam pojęć fabuła, akcja, wątek w odniesieniu do lektury;

 - wymieniam etapy podróży głównego bohatera i krótko je relacjonuję;

- omawiam motyw wędrówki i jego funkcję;

- podaję przykłady innych utworów wykorzystujących motyw wędrówki;

- przedstawiam i charakteryzuję głównego bohatera z uwzględnieniem jego metamorfozy (wyjaśniam pojęcie metamorfoza);

- omawiam, porównuję i oceniam postawy życiowe bohaterów;

- charakteryzuję świat dorosłych i dzieci z uwzględnieniem głównych wartości w obu grupach;

- wypowiadam się na temat narratora i jego roli w utworze;

- wyjaśniam na przykładach z lektury znaczenie pojęcia sentencja;

- interpretuję sentencje znalezione w „Małym Księciu”;

- przedstawiam w postaci prezentacji multimedialnej najważniejsze sentencje ukazane 

w utworze;

- rozpoznaję i interpretuję symbole wykorzystane w utworze;

- zabieram głos w dyskusji na temat przyjaźni i miłości, korzystając z przykładów zaczerpniętych z „Małego Księcia” oraz innych znanych mi utworów literackich;

- definiuję przynależność gatunkową „Małego Księcia”;

Ponadto proszę o utrwalenie informacji zawartych w podręczniku str. 364-367.

 

Pamiętajcie o ilustracjach do teatrzyku kamishibai.

 

Biologia :     Nowość z dnia 24.03.2020

 

Materiały do zdalnej nauki z biologii na linku wraz z hasłem:

https://padlet.com/achalupa78/ukladnerowy

hasło/password   układnerwowy

 

 

Biologia: 

 

Proszę wykonać notatkę graficzną/lapbook/leporello, w której porównasz rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego; opiszesz łuk odruchowy i wymienisz rodzaje odruchów; wytłumaczysz odruch kolanowy; przedstawisz sposoby radzenia sobie ze stresem; uzasadnisz znaczenie snu w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego; przedstawisz negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego niektórych substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy, nikotyny  (w tym w e-papierosach) oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków.

Proszę zaglądać na platformę EDMODO.

 

 

Fizyka:

 

Zapoznać się z wiadomościami z podręcznika i zapamiętać podstawowe pojęcia (na niebiesko). Po powrocie uzupełnimy wiadomości i wyjaśnimy zachodzące przemiany.

1. Stany skupienia materii.

2. Zmiany stanu skupienia.

3. Temperatura a energia – skale temperatur.

4. Ciepło właściwe.

Przygotować się do pracy klasowej – „Praca, moc, energia”.

 

Matematyka:

 

Powtórzyć:

1. Liczby spełniające równania

2. Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych

Dokonać prób rozwiązania zadań z zastosowaniem równań – str. 197 – 211

(dane, szukane, jak można – rysunek, równanie, rozwiązanie, odpowiedź).

Na kartkach A4 wiadomości dotyczące:

1. Rodzaje kątów

2. Podział trójkątów ze względu na boki i kąty

3. Pola i obwody wielokątów

(definicja, rysunek, wzór).

 

Chemia:

 

Proszę wykonać notatkę graficzną lub lapbook lub leporello, w której/ych: opiszesz budowę cząsteczki wody oraz przewidzisz zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; podasz przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, oraz przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podasz przykłady substancji, które z wodą tworzą koloidy i zawiesiny; zaprojektujesz doświadczenia dotyczące rozpuszczalności różnych substancji w wodzie; zaprojektujesz doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie;

 

 

 

 

Historia:

 

Proszę przygotować prezentacje multimedialne bądź referaty na tematy:

1. Historia utworzenia Stanów Zjednoczonych.

2. Wojna secesyjna-przyczyny, przebieg i skutki (zwróć uwagę na problem niewolnictwa).

3. Historia zmiany flagi USA.

 

Angielski:

 

Obydwa zadania pisemnie w zeszycie: zad. B str.7, zad. D str.11

Wypisz do zeszytu wyrażenia nazywające czynności i obowiązki codzienne razem z tłumaczeniem ( zad A strona. 60, zad A strona. 62 i te, które pamiętasz z poprzednich lat).

 

Geografia:

 

https://epodreczniki.pl/b/wspolrzedne-geograficzne/P2DAcpAyV

 

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/D15hl2bO3

 

https://epodreczniki.pl/a/cechy-klimatu-polski/D18PR3a5D

 

Informatyka:

 

Proszę wykonać na stronie https://epodreczniki.pl/a/od-problemu-do-algorytmu/Di36L63Ll

 

Ćwiczenie 3 i 4

 

Do pomocy można użyć strony https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


Powered by JS Network Solutions