Uczniowie klasy III zobowiązani są do powtórzenia materiałów wskazanych poniżej przez nauczyciela:

 

Edukacja polonistyczna:

• ułożyć po 10 wypowiedzeń (zdań z czasownikiem w formie osobowej, równoważników zdań)

• odmiana przez osoby, liczbę pojedyncza i mnogą: 

- czas teraźniejszy:  piszę, mówię, słucham, oglądam; 

- czas przeszły: słuchałem, widziałem, malowałem, wróciłem

• z czytanki w podręczniku na stronie 105 wypisać po 5: czasowników, rzeczowników, przymiotników, 

• ułożyć po 3 zdania: pytające, oznajmujące, rozkazujące

• przepisać do zeszytu wiersz ze strony 67 „Moja mama”

• powtórzyć ortografię (ó, u, ż, rz, ch, h)

• ułożyć zdania złożone z łącznikami: i, oraz, lub, albo, że, bo, ponieważ, chociaż, jeśli, gdyby, więc

 

Edukacja matematyczna:

 Powtórzyć:

• tabliczkę mnożenia

• dzielenie w zakresie 100

• obliczanie obwodów figur geometrycznych: (kwadrat, prostokąt, trójkąt, wielokąt)

• dodawanie i odejmowanie centymetrów i milimetrów

• obliczenia zegarowe

• obliczenia pieniężne

 

Edukacja informatyczna:

 

Powtórzyć   

 

Formatowanie tekstu, ćwiczenia na stronie: https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-tekstu/DJBRUgn2T

 

Kolejne ćwiczenie 1 ze strony https://epodreczniki.pl/a/wstep/D1EUdzF3n

 

Punkty do wykonania z ćwiczenia:

 

1

 2   nie używaj  kapitalików,

 3

 4

 6 użyj opcji WordArt,

 7 wstaw dowolny obraz z internetu  pod tekstem.

 


Powered by JS Network Solutions