Czym jest koronawirus?

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

Czy dzieci lub młodzież mogą złapać COVID-19?

Badania wskazują, że dzieci i młodzież są równie narażone na zarażenie jak każda inna grupa wiekowa i mogą rozprzestrzeniać chorobę.

 

Jaką chorobę wywołuje koronawirus?

 Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat wybuchu COVID-19, dostępnymi na stronie internetowej WHO oraz za pośrednictwem krajowego i lokalnego urzędu zdrowia publicznego. Większość krajów na całym świecie widziała przypadki COVID-19, a wiele z nich doświadcza ognisk. Władzom w Chinach i niektórych innych krajach udało się spowolnić epidemie. Sytuacja jest jednak nieprzewidywalna, dlatego regularnie sprawdzaj najnowsze informacje.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

Od zakażenia do pojawienia się objawów może minąć 1–14 dni. Najczęstsze objawy choroby koronawirusowej (COVID-19) to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. Większość ludzi (około 80%) zdrowieje bez potrzeby specjalnego leczenia.

W rzadszych przypadkach choroba ma ciężki przebieg i może nawet być śmiertelna. U osób starszych i mających inne schorzenia (takie jak astma, cukrzyca lub choroby serca), zakażenie koronawirusem może prowadzić do ciężkiej choroby.

 

Możliwe objawy:

kaszel,gorączka,zmęczenie,trudności z oddychaniem  Inne objawy, które są mniej powszechne i mogą wpływać na niektórych pacjentów, to bóle i bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból głowy, zapalenie spojówek, ból gardła, biegunka, utrata smaku lub zapachu lub wysypka na skórze lub odbarwi

Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa pacjent już zaraża?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) okres inkubacji, czyli okres od zarażenia pacjenta a początkiem występowania u niego objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej jest to około 5 dni. Natomiast u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Niestety osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.Ludzie mogą złapać COVID-19, jeśli wdychają te krople od osoby zarażonej wirusem. Dlatego ważne jest, aby trzymać się co najmniej 1 metra z dala od innych. Kropelki te mogą lądować na przedmiotach i powierzchniach wokół osoby, takich jak stoły, klamki i poręcze. Ludzie mogą zarazić się dotykając tych obiektów lub powierzchni, a następnie dotykając oczu, nosa lub ust. Dlatego ważne jest, aby myć ręce regularnie mydłem i wodą lub czyścić je ręcznikiem na bazie alkoholu.

  Czy osoby starsze i młodsze są na równie podatne na koronawirusa?

Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca) wydają się bardziej podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby. WHO zaleca osobom w każdym wieku podjęcie kroków w celu ochrony przed wirusem, np. poprzez przestrzeganie zasad higieny rąk i higieny dróg oddechowych.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

 

 • Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut.

 • Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas.

 • Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów.

 • Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

 Czy żłobki i przedszkola będą działały na normalnych zasadach?

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Placówki te będą musiały również działać zgodnie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi. W razie wątpliwości mogą zasięgnąć porady inspekcji sanitarnej. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

Czy żłobki i przedszkola będą działały na normalnych zasadach?

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Placówki te będą musiały również działać zgodnie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi. W razie wątpliwości mogą zasięgnąć porady inspekcji sanitarnej. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

Czy nadal musze zakrywać usta i nos?

Tak, nakaz ten obowiązuje do odwołania.

Od 16 kwietnia 2020 r.

Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Jak wygląda sytuacja osób, które przebywają w kwarantannie? Czy są jakieś kary za nieprzestrzeganie procedur?

Policja w ramach patroli odwiedza te osoby, które są objęte kwarantanną, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Doświadczenie Włoch pokazuje, że nieprzestrzeganie zasad kwarantanny jest jedną z głównych przyczyn bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane, włącznie z nakładaniem wysokich kar finansowych. Nie możemy narażać zdrowia innych, nie możemy narażać zdrowia naszych rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Źródła:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms

Co mogę zrobić, aby się zabezpieczyć i zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób?

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat wybuchu COVID-19, dostępnymi na stronie internetowej WHO oraz za pośrednictwem krajowego i lokalnego urzędu zdrowia publicznego. Większość krajów na całym świecie widziała przypadki COVID-19, a wiele z nich doświadcza ognisk. Władzom w Chinach i niektórych innych krajach udało się spowolnić epidemie. Sytuacja jest jednak nieprzewidywalna, dlatego regularnie sprawdzaj najnowsze informacje.

Możesz zmniejszyć ryzyko zarażenia lub rozprzestrzeniania się COVID-19, stosując kilka prostych środków ostrożności:

 • Regularnie i dokładnie myj ręce alkoholowym ręcznikiem do rąk lub myj je wodą z mydłem. Dlaczego? Mycie rąk mydłem i wodą lub pocieranie rąk na bazie alkoholu zabija wirusy, które mogą znajdować się na twoich rękach.

 • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi osobami. Dlaczego? Kiedy ktoś kaszle, kicha lub mówi, rozpyla małe kropelki płynu z nosa lub ust, które mogą zawierać wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, możesz oddychać kroplami, w tym wirusem COVID-19, jeśli dana osoba ma chorobę.

 • Unikaj chodzenia w zatłoczone miejsca. Dlaczego? Tam, gdzie ludzie spotykają się w tłumie, istnieje większe prawdopodobieństwo bliskiego kontaktu z kimś, kto ma COIVD-19 i trudniej jest utrzymać fizyczny dystans 1 metra.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni i mogą zbierać wirusy. Zanieczyszczone ręce mogą przenieść wirusa do oczu, nosa lub ust. Stamtąd wirus może dostać się do twojego ciała i zarazić Cię.

 • Upewnij się, że ty i ludzie wokół ciebie przestrzegacie higieny dróg oddechowych. Oznacza to zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub tkanką podczas kaszlu lub kichania. Następnie natychmiast usuń zużytą tkankę i umyj ręce. Dlaczego? Kropelki rozprzestrzeniają wirusa. Przestrzegając zasad higieny układu oddechowego, chronisz ludzi wokół siebie przed wirusami, takimi jak przeziębienie, grypa i COVID-19.

 • Pozostań w domu i izoluj się, nawet z niewielkimi objawami, takimi jak kaszel, ból głowy, łagodna gorączka, aż do wyzdrowienia. Niech ktoś przyniesie ci zapasy. Jeśli musisz wyjść z domu, załóż maskę, aby uniknąć zarażenia innych. Dlaczego? Unikanie kontaktu z innymi ochroni ich przed możliwym COVID-19 i innymi wirusami.

 • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu, zwróć się o pomoc lekarską, ale jeśli to możliwe, zadzwoń telefonicznie i postępuj zgodnie ze wskazówkami lokalnego urzędu zdrowia. Dlaczego? Władze krajowe i lokalne będą miały najbardziej aktualne informacje na temat sytuacji w Twojej okolicy. Zadzwoń z wyprzedzeniem, aby Twój lekarz mógł szybko skierować Cię do właściwej placówki medycznej. To również ochroni cię i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów i innych infekcji.

 • Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami z zaufanych źródeł, takich jak WHO lub lokalne i krajowe urzędy ds. Zdrowia. Dlaczego? Władze lokalne i krajowe mogą najlepiej doradzić, co ludzie w Twojej okolicy powinni zrobić, aby się chronić.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms


Powered by JS Network Solutions