Bioróżnorodność to ogromna rozmaitość i zróżnicowanie życia, które nas otacza i którego jesteśmy częścią, obejmujące wszystkie gatunki występujące na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Bez bioróżnorodności niemożliwe byłoby nasze (ludzi) życie na Ziemi, wpływa ona m.in. na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne czy chroni przed katastrofami naturalnymi. Jej utrata zubożyłaby nas również duchowo i kulturalnie. W dzisiejszym świecie zachowanie bioróżnorodności jest zagrożone ze strony naszego gatunku m.in. przez produkcję ogromnej ilości odpadów, niszczenie naturalnych habitatów, zmiany klimatu, nadkonsumpcję (nadmierną eksploatację zasobów Ziemi), „inwazję” gatunków spoza regionu, zbyt intensywne rolnictwo, a tym samym nadmierną eksploatację ziemi uprawnej.

 

   W roku szkolnym 2016/17 uczniowie klasy 2, pod kierunkiem pani Agaty Chałupy oraz pani Renaty Rudnickiej, uczestniczyli w projekcie Wielkie Tropienie Roślin. Wzorując się na postaci brytyjskiego przyrodnika Karola Darwina, odkrywali i badali otaczającą nas przyrodę. Mali przyrodnicy spotykali się regularnie by poznawać etapy rozwoju roślin, obserwować przyrodę najbliższej okolicy szkoły i jej przystosowanie do zmieniających się pór roku, obserwować ptaki przybywające do szkolnego karmnika zimą czy pojawianie się różnych gatunków wraz z nadejściem wiosny, głównie roślin zielnych  i owadów w szkolnym ogródku oraz terenie przyszkolnym.

    Uczniowie mieli również możliwość podziwiać rośliny charakterystyczne dla innych klimatów. Uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w ramach uniwersyteckiej Nocy Biologów i obserwowali rośliny hodowane w szklarni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

      Drugoklasiści odwiedzili w ramach projektu Wielkie Tropienie Roślin park z pięknymi pomnikami przyrody w olsztyńskich Pozortach i Muzeum Przyrody w Olsztynie.

        Podczas wszystkich zajęć uczniowie podziwiali różnorodność biologiczną naszej małej ojczyzny na przykładzie otaczających drzew, krzewów, roślin zielnych takich zbiorowisk jak las, pole, łąka, owadów czy ptaków. Przekonali się, że bioróżnorodność odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego osobnika. Dlatego uczniowie zwrócili uwagę na jej zagrożenia a także możliwości przeciwdziałania.

 

FOTO

 


Powered by JS Network Solutions