Uniwersytet Młodego OdkrywcyUniwersytet Młodego Odkrywcy - to nowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej celem jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych i dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.

Zasadniczym celem projektu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego oraz wzmocnienie istniejących (i powołanie nowych) Klubów Młodego Odkrywcy, poprzez bliski i bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich.


Drugim istotnym celem będzie również wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców z UWM z młodzieżą szkolną a w efekcie nauczycielami wokół Klubów Młodego Odkrywcy oraz znaczące wzmocnienie istniejącej już sieci Klubów Młodego Odkrywcy w woj. warmińsko-mazurskim.

 

Artykuły:

Na UWM ruszył Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Najbliższe zajęcia na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy w Olsztynie

Uniwersytet Młodego Odkrywcy - ryby

UMO

UMO 2

Co znajdziesz w jeziorze ?

UMO-jezioro

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Dyplom Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

 

 


Powered by JS Network Solutions