Projekt „Jejedzmy odpowiedzialniedzmy odpowiedzialnie” wspiera Eko-Szkoły z dziewięciu krajów Unii Europejskiej w podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji dotyczących żywności. Ponieważ nasze wybory kształtują świat! Projekt ma na celu promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. Projekt jest realizowany w placówkach edukacyjnych na różnych poziomach edukacji - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, z zaangażowaniem całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.


Powered by JS Network Solutions