W Lamkowie też może być ciekawie i innowacyjnie

 lamkowo projekt2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu, zrealizowanego właśnie w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek „Edukacja Dla Przyszłości” w Lamkowie k. Barczewa, nie do końca odzwierciedla sytuację uczniów małej, wiejskiej szkoły. Bo tak naprawdę to czy właśnie ona nie jest bardziej gotowa do tego, by zaprosić swoich wychowanków do udziału w różnych niekonwencjonalnych przedsięwzięciach edukacyjnych? Tam, gdzie dyrektor musi zorganizować lekcje, zgodnie z obowiązującym programem nauczania, dla tysiąca lub więcej uczniów i do tego zadbać jeszcze o bezpieczeństwo ich wszystkich, niewiele pozostaje już czasu, by pomyśleć o dodatkowych, bezpłatnych zajęciach dla swoich wychowanków. W lamkowskiej placówce, w której w tym roku kształci się zaledwie sześćdziesięcioro dwoje uczniów, takie dodatkowe zajęcia stają się pożytecznym urozmaiceniem procesu nauczania.

Głównym celem projektu „W Lamkowie też może być ciekawie i innowacyjnie” było rozszerzenie oferty edukacyjnej NZSiP poprzez dodatkowe zajęcia prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Cele szczegółowe to: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, z języka angielskiego i z robotyki u dwadzieściorga siedmiorga uczniów klas IV – VI oraz w zakresie wyboru profilu klasy i szkoły u jedenaściorga uczniów klasy VI.  Do pomocy w realizacji tych celów zakupiono do projektu laptopy z oprogramowaniem, nowoczesne tablice multimedialne z rzutnikami oraz aparat fotograficzny.

I tak, podczas 120 godzin zajęć z robotyki uczniowie budowali „inteligentne” urządzenia, wykonujące różne zadania zgodnie z zadanym im programem. Służyły do tego specjalne klocki LEGO do budowy robotów, zakupione w ramach projektu. Zajęcia z robotyki trwały 2 semestry i objęły trzy klasy lamkowskiej szkoły. Oczywiście ta „inteligencja” robota zaprogramowanego przez uczniów szóstej klasy dotyczyła prostych czynności typu: „omiń przeszkodę”, „dojedź do określonej linii”, „jedź wyznaczoną trasą” albo „zatrzymaj się w określonym miejscu”. Młodzi ludzie pójdą jednak dalej w życie ze świadomością, że inteligentne urządzenia techniczne to już nie wyłącznie przedmiot literatury science fiction, ale dostępne nam wszystkim możliwości ułatwiania sobie codziennego bytowania.

 

Podobnym celom służyła nauka języka angielskiego, realizowana podczas 180 godzin zajęć projektowych (3 semestry, 90 godzin warsztatowych dla każdej z grup). We współczesnym świecie rozmawianie po angielsku przestało być luksusem dostępnym nielicznym, wykształconym osobom. Stało się wręcz koniecznością na rynku pracy. Zanim młodzi lamkowianie wejdą na ten rynek upłynie jeszcze parę lat, im wcześniej jednak zaczną się do tego przygotowywać, tym większą mają szansę na sukces. To niby „oczywista oczywistość”, trzeba jednak dość często ją powtarzać, by młodzi ludzie naprawdę nie stracili zapału do pracy. Na efekty zajęć z angielskiego nie trzeba było zresztą długo czekać. Podczas sprawdzianu szóstoklasisty, pisanego we wszystkich szkołach w kraju 1 kwietnia, wszyscy uczestnicy projektu bardzo dobrze wypadli, osiągając średnią całej grupy na poziomie 74%.

To samo dotyczy udziału w 180 godzinach zajęć przyrodniczych. Ich uczestnicy poznawali tajemnice świata przyrody poszukując odpowiedzi na różne pytania. Prowadzili więc obserwacje w terenie, żeby poznać jak zmienia się nasze otoczenie wraz ze zmianą pór roku. Wiedzę zdobytą na zajęciach mogli też wykorzystać podczas obserwacji roślin i zwierząt. Wykonywali także różne doświadczenia przyrodnicze, po prostu „bawiąc się nauką”. Teraz wiedzą już na przykład, jak „uwięzić wodę”, czyli spowodować, żeby została wchłonięta przez określoną substancją chemiczną. Tak, jak dzieje się to w niemowlęcych pieluszkach. Mogli też zobaczyć, jak różne substancje reagują ze sobą i jak dochodzi do połączenia substancji o różnych gęstościach. Jednym z tematów zajęć projektowych była budowa modelu wulkanu, dzięki któremu wiedzą już teraz „jak to działa”. Innym z kolei wyzwaniem było przygotowanie tygodniowego menu zgodnie z zasadami prawidłowego odżywiania. W modelu ekologicznej wioski ważna była segregacja śmieci oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Kilkuosobowe zespoły uczniów przygotowały też prezentacje multimedialne oraz plakaty z okazji Dnia Ziemi.

Również projektowe wyjazdy edukacyjne pozwoliły młodym ludziom nie tylko zobaczyć trochę świata, ale przede wszystkim pogłębić i ugruntować wiedzę zdobytą na zajęciach. Podczas pierwszego z nich w czerwcu 2014r. odwiedzili Muzeum Ziemi im.  Karola Sabatha na terenie Jura Parku w Solcu Kujawskim, z jego skamieniałościami roślin i zwierząt z różnych stron świata.  We wrześniu tego samego roku odwiedzili toruńskie Muzeum im. Tony Halika a na zakończenie projektu, w czerwcu 2015r., gdańskie Centrum Hewelianum, z jego warsztatami naukowymi dla szkół.

Każdy młody człowiek stanie któregoś dnia przed koniecznością wyboru dalszej edukacji. Czy będzie to szkoła o profilu technicznym, czy humanistycznym a może po prostu przygotowanie do uprawiania konkretnego zawodu? Warto zawczasu poznać swoje możliwości, żeby potem dać sobie szansę na odniesienie sukcesu w życiu. Każdy uczestnik projektu spotkał się zatem z profesjonalnym doradcą zawodowym, dzięki któremu wypracował swój indywidualny plan rozwoju. Doradca zbadał predyspozycje każdego z nich i wskazał im najlepsze dla nich kierunki dalszej edukacji.

Podsumowując, można by zatem sparafrazować tytuł projektu i napisać: to właśnie w małej, wiejskiej szkole, takiej, jak lamkowska, może być ciekawie i innowacyjnie.

Łukasz Czarnecki-Pacyński
_______________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

lamkowo projekt3


Powered by JS Network Solutions