SMYK

Projekt jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie     i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz WMODN. Został skierowany do nauczycieli pierwszego etapu edukacyjnego. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych zapisanych w podstawie programowej.

 II: Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców, ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.


Powered by JS Network Solutions