Dzięki Olsztyńskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej działającemu w strukturze WMODN w Olsztynie otrzymaliśmy dofinansowanie na ekologiczny projekt „Gramy w zielone”. Zakupiliśmy byliny, które wzbogacą nasz ogród dydaktyczny. Uczniowie klas IV i V obserwowali w terenie aleję starych drzew oraz przykościelne mury, na których przeważały porosty będące biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza. Dokonując obserwacji fenologicznych roślin rosnących w pobliżu szkoły uczniowie zrozumieli wzajemne powiązanie roślin i zwierząt z otaczającym środowiskiem, wpływie tych organizmów na środowisko a także środowiska i czynników atmosferycznych oraz antropogenicznych na organizmy żywe.

 

 


Powered by JS Network Solutions