W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne poszerzające ofertę i wiadomości nt. kultury regionalnej dla członków zespołu Mała Warmia z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lamkowie (zrealizowano 30 godzin spotkań w ciągu 8 miesięcy). W ramach tych warsztatów dzieci poznały nowe pląsy, przyśpiewki, pieśni, gwarę warmińską. Zrealizowano również 12 godzin w ciągu 8 miesięcy dodatkowej pracy z kulturą warmińską (stroje, zwyczaje, jadło i architektura). Nową inspiracją i pogłębieniem   dla wiadomości zdobytych na zajęciach były zaplanowane przez nas wyjazdy do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, na Galę Warmińską w Gadach, spotkania z seniorami, którzy, jako młode osoby tworzyły zespół ludowy w Lamkowie, spotkanie z osobami kultywującymi tradycje regionalne (np. Stowarzyszenie CEL z Węgoju), artystami zamieszkującymi na terenie gminy Barczewo. Dzieci wystąpiły na 5 koncertach zespołu Mała Warmia na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach projektu doposażono stroje zespołu.

 

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions