W związku z obchodami w dniach 18-24 marca 2019 roku „Dni Otwartych ECDL” w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w Lamkowie w woj. warmińsko-mazurskim, przeprowadzono szereg konkursów wśród uczniów szkoły nawiązujących do ECDL, a mianowicie:

 

Przedszkolaki uczestniczyły w konkursie plastycznym odzwierciedlającym logo ECDL,

Klasa I – wykazała się umiejętnościami posługiwania się programem Balti

i stworzeniem napisu „ECDL Polska”,

Klasa II – odpowiadała na pytania przy tablicy multimedialnej z modułu

B1 – ECDL/ICDL     Podstawy pracy z komputerem,

Klasa III odpowiadała na pytania przy tablicy multimedialnej z modułu

B1 – ECDL/ICDL     Podstawy pracy z komputerem,

Klasa IV – wykonywała w programie Paint rysowanie rysunku loga ECDL Polska,

Klasa V –  wykonywała prezentację w Power Point o certyfikacie ECDL w Polsce,

Klasa VI – wykonywała formatowania danych w Microsoft Office Excel zgodnie

z zagadnieniami z syllabusa,

Klasa VII – wykonywała animację loga ECDL w programie Gimp,

Klasa VIII – wykonywała w programie Scratch skrypty tworzące napis ECDL,

Klasa III – Oddział gimnazjalny- wykonywali w programie Scratch skrypty tworzące napis ECDL.

Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Polskie Biuro ECDL, również pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe nagrody.

 

W trakcie „Dni Otwartych ECDL” zorganizowano w Laboratorium Edukacyjnym egzaminy z certyfikatu ECDL BASE – B1- Podstawy pracy z komputerem dla trzech uczniów z  klasy IV i V.

 

Do egzaminów z modułu ECDL BASE – B1- Podstawy pracy z komputerem i  ECDL BASE B4 Arkusz kalkulacyjny  przystąpili również nauczyciele. Uczestnikom egzaminów powiodło się, zdali egzaminy i otrzymają wkrótce certyfikaty ECDL Profile. Celem konkursów była popularyzacja idei ECDL wśród uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców, a także informacja dla mieszkańców Lamkowa i okolicznych wiosek.

 

 


Powered by JS Network Solutions