"Kobierzec utkany słowami"

Cele projektu:

1.      Aktywizacja seniorów, działania na rzecz integracji środowiska lokalnego.

2.      Nauka opowiadania bajek, historii i opowieści.

3.      Dbałość o piękno ojczystej mowy.

4.      Elementy bajkoterapii.

5.      Poznanie tradycyjnych bajek i tworzenie nowych.

6.      Posługiwanie się gwarą i regionalizmami.

       Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu uczestnicy projektu nauczyli się poprawnej wymowy, tego, jak ważny jest oddech, przy prawidłowej artykulacji dźwięków. Poznali zasady działania sprzętu do nagrywania dźwięku oraz jego obróbki. Uczestnicy poznali elementy bajkoterapii i nauczyli się występować na scenie. Dzięki temu pokonali własną nieśmiałość, a w szkole rozwinęła się tradycja przygotowywania przedstawień teatralnych dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców Lamkowa i okolicy. Projekt podsumowano szkolnym przedstawieniem jasełkowym.

Rezultaty twarde (policzalne)

W wyniku projektu odbyło się:

 • 80 godzin zajęć warsztatowych – otwartych
 • Przygotowano do nagrania 200 płyt CD z opowieściami z Lamkowa – niestety materiał uległ zepsuciu podczas obróbki przez młodych adeptów sztuki i będzie odtwarzany.
 • Spotkanie podsumowujące projekt dla 50 osób
 • 1 artykuł opisujący projekt
 • 1 gazetka ścienna przedstawiająca działania projektowe
 • Fotogaleria na FB oraz stronie www.stowarzyszenie-wrota.pl

 

Rezultaty jakościowe (miękkie)

 • 80% uczestników nauczyło się zasad pracy ze słowem mówionym i pisanym
 • 80% uczestników nauczyło się zasad dziennikarstwa radiowego i opracowywania nagranego dźwięku

 

       Wszystkie zmiany w efekcie długofalowym przyczynią się widocznie do aktywizacji społeczności Lamkowa i okolic, a przez to do zmiany jakości życia młodych ludzi i ich rodzin. Poprzez proponowane zajęcia pokazaliśmy młodym ludziom, że można aktywnie spędzać wolny czas z własnymi dziadkami, co pomogło im uczyć się szacunku do przeszłości i kultury regionu. Uczestnicy uczyli się akceptacji dla przyzwyczajeń związanych z wiekiem, wzajemnego poszanowania i tolerancji.

W ramach projektu odbyło się:

 • 20 godzin warsztatów bajkoterapii, 30 godzin warsztatów słowa mówionego oraz 30 godzin warsztatów dziennikarskich. W sumie przeprowadzono 80godzin zajęć warsztatowych.
 • Powstała fotogaleria projektu na FB Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA oraz www.stowarzyszenie-wrota.pl.
 • Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.
 • 80% uczestników nauczyło się zasad pracy ze słowem mówionym i pisanym
 • 80% uczestników nauczyło się zasad dziennikarstwa radiowego i opracowywania nagranego dźwięku
 • 100% uczestników zapoznało się z profesjonalnym, dziennikarskim sprzętem do nagrywania dźwięku radiowego.

Powered by JS Network Solutions