W związku z obchodami w dniach 14-20 marca 2016 roku „Dni Otwartych ECDL” w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w Lamkowie w woj. warmińsko-mazurskim, przeprowadzono szereg konkursów wśród uczniów klas I-VI nawiązujących do ECDL, a mianowicie:

  • Klasa I – umiejętność poprawnego pisania w programie „Mistrz klawiatury”.
  • Klasa II – poprawne przepisanie tekstu do programu Microsoft Word.
  • Klasa III – stworzenie dyplomu za udział „Dniach Otwartych ECDL” przy użyciu programu Microsoft Word.
  • Klasa IV – odwzorowanie loga ECDL w programie Paint.
  • Klasa V - stworzeniem prezentacji  o temacie "ECDL"w programie Microsoft Power Point.
  • Klasa VI – stworzenie animacji loga ECDL w programie Scratch.

     Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Polskie Biuro ECDL, również pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe nagrody.

     W trakcie „Dni Otwartych ECDL” zorganizowano w Laboratorium edukacyjnym egzaminy z certyfikatu ECDL BASE – B3- Przetwarzanie tekstów wśród uczniów szkoły. Do egzaminów z modułu B3 przystąpili również nauczyciele . Uczestnikom egzaminów powiodło się zdali egzaminy i otrzymają wkrótce certyfikaty ECDL.

Celem konkursów było popularyzacja programu certyfikacji ECDL Profile wśród uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców, a także informacja dla mieszkańców Lamkowa i okolicznych wiosek.

ecdl dni 2016

 

 


Powered by JS Network Solutions