Po raz piąty  w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w dniach 19-25 marca 2018 r. odbyły się Dni Otwarte ECDL. W programie pokazowe egzaminy, konkursy, quizy i inne atrakcje. W trakcie tych dni uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach nawiązujących do tematyki związanej z ECDL, a mianowicie:

• przedszkolaki uczestniczyły w konkursie plastycznym odzwierciedlającym

   logo ECDL,

• Klasa I – umiejętność posługiwania się klawiaturą,

• Klasa II – poprawne przepisanie tekstu do programu Microsoft Word,

• Klasa III –odpowiadała na pytania przy tablicy multimedialnej

               z modułu B2 - ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci,

• Klasa IV A i IV B – odpowiadała na pytania w pracowni komputerowej

               z modułu B2 - ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci,

• Klasa V – odpowiadała na pytania w pracowni komputerowej 

              z  modułu ECDL e-Citizen (e-Obywatel),

• Klasa VI – stworzenie animacji loga ECDL w programie Scratch,

• Klasa VII – wykonywała czynności praktyczne przy komputerze

             z modułu B3 - ECDL/ICDL  Przetwarzanie tekstów,

• Klasa II gimnazjalna – podjęła się wykazać wiedża na temat ECDL rozwiązując guizz na stronie internetowej.

   Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Polskie Biuro ECDL, również pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe nagrody. W trakcie „Dni Otwartych ECDL” zorganizowano w Laboratorium edukacyjnym egzaminy z certyfikatu ECDL BASE – B3- Przetwarzanie tekstów dla uczennicy klasy piątej. Do egzaminów z modułu B3 przystąpił również nauczyciel. Uczestnikom egzaminów powiodło się zdali egzaminy i otrzymają wkrótce certyfikaty ECDL Profile. Celem konkursów było popularyzacja idei ECDL wśród uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców, a także informacja dla mieszkańców Lamkowa i okolicznych wiosek.

 

 


Powered by JS Network Solutions