Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

   W ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lamkowie odbył się Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Wojewódzki Edukator – Pan Eliasz Rafalski przeprowadził apel z klasami I-VI na temat bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i szkole. Następnie każda z klas brała udział w warsztatach prowadzonych przez Edukatora na tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa.

  Również tego dnia odbyło się spotkanie Pana Rafalskiego z Radą Pedagogiczną, na którym podsumował wiedzę i umiejętności naszych uczniów oraz wskazał zagrożenia wynikające z m.in. sekstingu, pedofilii, hejtingu oraz phishingu.

   Następnym etapem realizacji w/w projektu będą spotkania z rodzicami, które odbędą się w styczniu 2017r. Rodzice zostaną zapoznani z filmem dotyczącym cyberprzemocy oraz otrzymają broszury na w/w temat.

 


Powered by JS Network Solutions