Programbezpieczniplus jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

    „Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

      Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Niepubliczne Gimnazjum im. Gazety Olsztyńskiej

Bezpieczne spotkanie z policjantem

Uczeń niepełnosprawny w szkole

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

im. Franciszka Szczepańskiego

Bezpieczne spotkanie z policjantem

Warsztaty z Bezpieczna +

Konkurs plastyczny

O Kłobuku Psotniku

 

 

 

 


Powered by JS Network Solutions