Baseball sprawdził się jako gra zespołowa, jako nowa interesująca forma spędzania czasu wolnego przez dzieci na świeżym powietrzu. W poprzedniej edycji projektu dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w treningach i rozgrywkach sportowych, ponieważ gra ta w wyjątkowy sposób stawia na sukces grupy co pozytywnie wpływa na naukę zdrowej rywalizacji, uczy odpowiedzialności za własne działanie, integruje zespół, dlatego też napisano i zrealizowano kolejny projekt „Baseball – nową grą zespołową w Polsce”. Do utworzonej rok wcześniej drużyny Baseballu dołączyli nowi zawodnicy, rozegrano mecze sportowe, przywożąc puchary i dyplomy, promując Gminę Barczewo.

Zajęcia wykładowo-warsztatowe prowadzono w systemie otwartym w celu upowszechnienia tej formy sportu i wypoczynku dzieci, pomieszczenia i sprzęt audiowizualny udostępnił Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości w Lamkowie nieodpłatnie.

Odbyły się wyjazdy na zawody sportowe Małej LIGII BASEBALL’U do Działdowa i Mławy. Zorganizowano rozgrywki ligi baselall’a na orliku w Barczewie.

 

 

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----

 


Powered by JS Network Solutions