Uczniowie klasy I i II zobowiązani są do powtórzenia materiałów wskazanych poniżej przez nauczycieli:

 

W związku z zamknięciem szkoły na okres 2 tygodni uczniowie klasy 1 i klasy 2 zostali objęci inną formą kształcenia. 

Uczniowie będą otrzymywać zadania do wykonania w domu, których wykonywanie będzie doskonalić posiadane umiejętności. Będą to zadania z zakresu głośnego czytania, czytania ze zrozumieniem, pisania krótkich form wypowiedzi, ćwiczeń ortograficznych, liczenia oraz stosowania wiedzy w praktyce. Nie zabraknie również zadań plastycznych.

 

Zadania będą przekazywane codziennie od poniedziałku do piątku do godz.9.00 na forum klasy za pośrednictwem messenger.  Zalecane jest codzienne i sumienne wykonywanie zadań.

Czynności te zajmą ok. dwóch godzin dziennie. 

 

Zadania zgodnie z poleceniem nauczyciela będą wykonywane w: 

ćwiczeniach, zeszytach przedmiotowych lub na kartkach. 

Wszystkie prace powinny być gromadzone m.in. w teczkach, ponieważ będą sprawdzone po powrocie do szkoły.

 

Kształtujemy obowiązkowość, sumienność oraz kładziemy nacisk na samokształcenie. 

 

Proszę Rodziców o wsparcie i przypilnowanie swoich pociech podczas pracy oraz włączenie się w realizację zadań.

 

Język angielski:

Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń: 

1 str.5, 

1 str.9, 

1 str.13, 

1,2 str.21, 

2 str.81.

 

Edukacja informatyczna Klasa I:

Proszę wejść na stronę https://kurspisania.pl

Wybrać w prawym górnym rogu słowo Wybierz lekcję, następnie wybrać lekcje 1,  2 i  3

 

 Edukacja informatyczna Klasa I: Materiał z dnia 20.03.2020

 Proszę wejść na stronę https://kurspisania.pl

Wybrać w prawym górnym rogu słowo Wybierz lekcję, następnie wybrać lekcje 4,  5 i 6

 

Edukacja informatyczna Klasa I: Materiał z dnia 23.03.2020

 Proszę wejść na stronę https://kurspisania.pl

Wybrać w prawym górnym rogu słowo Wybierz lekcję, następnie wybrać lekcje 7, 8 i 9

  

Edukacja informatyczna Klasa II:

 

Proszę wejść na stronę: https://epodreczniki.pl/a/wielopoziomowe-listy-punktowane-i-numerowane/D1GMBgidK

 

W edytorze tekstu Word przepisać tekst zachowując jego format, a także zwracając uwagę na punktatory i numerowanie.

  

Edukacja informatyczna Klasa II:    Materiał z dnia 20.03.2020

 

Proszę wejść na stronę: https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-tekstu/DJBRUgn2T

 

Ze strony należy ściągnąć na komputer pliki do pracy i użyć odpowiednich formatów na tekście.

  

Edukacja informatyczna Klasa II:    Materiał z dnia 23.03.2020

 

Proszę wejść na stronę: https://epodreczniki.pl/a/modyfikowanie-tekstow/D1StxFShS

 

Należy w edytorze tekstu Word wpisać teksty ze strony do ćwiczeń z kopiowania i wklejania.

 


Powered by JS Network Solutions