INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LAMKOWIE


1. W dniu 1 września 2020 o godzinie 9:00 wszystkie klasy rozpoczynają rok szkolny Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Lamkowie.

Uczniowie do kościoła wchodzą z wychowawcą i zajmują wyznaczone dla konkretnej klasy ławki, siadając po 4 osoby w ławce.

2. Po Mszy Świętej przekazane zostaną informacje na temat organizacji roku szkolnego 2020/2021.

3. Każdy uczeń musi posiadać ze sobą podpisane przez Rodziców oświadczenia:
a) Oświadczenie nr 1 rodzica/opiekuna prawnego dziecka, NZSiP w Lamkowie rok szkolny 2020/2021
b) Oświadczenie nr 2 rodzica/opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie, rok szkolny 2020/2021

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobytu w szkole, korzystania z posiłków oraz transportu szkolnego podpisanego przez ucznia i rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

Uwaga!!!

  • Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły.
    KLIKNIJ TUTAJ
  • Oświadczenia można pobrać w dniu 01.09.2020 r. po zakończeniu części organizacyjnej przy wejściu do budynku od strony biblioteki (proszę dzwonić dzwonkiem i czekać przed wejściem na pracownika szkoły, który wyda druki).

Oświadczenia należy w dniu 01.09.2020 r. przekazać wychowawcy klasy.


Uwaga!!!


Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku muszą posiadać je w dniu 02.09.2020 r.  ze sobą, w przypadku ich braku nie zostaną wpuszczone do obiektu szkolnego.

4. W dniu 01.09.2020 r. dojazd i odbiór dziecka we własnym zakresie.

5. Po części oficjalnej TYLKO UCZNIOWIE KLASY I udają się wraz z wychowawcą do swojej klasy - zostaną przydzielone im miejsca w klasie oraz szafki szkolne oraz inne informacje związane z zajęciami edukacyjnymi  w pierwszym tygodniu września.

Natomiast Rodzice pozostają w Kościele w celu omówienia nauki drugiego języka oraz innych spraw ważnych.


Powered by JS Network Solutions