Program dla szkół, ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie uczestniczą uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

 

W Unii Europejskiej trwają obecnie intensywne prace z udziałem wielu instytucji unijnych i krajowych, mające na celu przegląd i ocenę unijnego Programu dla szkół, w którym bierze udział Państwa szkoła podstawowa. Jednym z etapów ww. działań jest ocena programu prowadzona na zlecenie Komisji Europejskiej, której elementem jest badanie przeprowadzane przez wybraną przez Komisję Europejską firmę zewnętrzną. 

 

Zachęcamy Państwa serdecznie do podzielenia się swoim doświadczeniem i uwagami dotyczącymi Programu dla szkół, tak aby pomóc Unii Europejskiej osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zdrowiem. 

 

W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia przygotowanego przez ewaluatorów specjalnego kwestionariusza. Prosimy również o przekazane informacji o prowadzony badaniu rodzicom i opiekunom dzieci uczestniczących w programie.

 

Badanie ma charakter anonimowy. Niestety organizatorzy badania nie zapewnili dostępności kwestionariusza w języku polskim, jednak istnieje możliwość wypełnienia kwestionariusza, np. w języku angielskim. 

 

Aby wziąć udział w badaniu prosimy kliknąć w jeden z poniższych linków dedykowanych danej grupie odbiorców:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Program dla szkół, ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie uczestniczą uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

 

Broszura dla dzieci

 

Poradnik dla rodziców 

 

Program dla szkół

 

Ankieta dla rodziców i dzieci

 

XV. Wypełnienie obowiązku informacyjnego w imieniu KOWR i ARiMR wobec osób, których dane zostaną udostępnione KOWR i ARiMR przez zatwierdzonego dostawcę/ zatwierdzoną szkołę podstawową Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

Powered by JS Network Solutions