01.06.2020 r.  INFORMACJA DODATKOWA:

KONSULTACJE SĄ DOBROWOLNE I ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO ZA ZGODĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

 

1.Konsultacje z przedmiotów: muzyka, plastyka  we wtorki od 9:00 do 13:45 po indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym lub  e-mailowym z Panem Aleksandrem Jasiukiewiczem s. 51 (w klasie na konsultacjach może przebywać jednocześnie do 4 osób).

 

2.Uczniów klas IV-VIII obowiązuje nadal zdalne nauczanie.

                                                                            

3.Uczniów klasy I-III  nadal obowiązuje zdalne nauczanie, z wyjątkiem tych osób, które uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w szkole od 25.05.2020 r., które mają nauczanie zdalne z języków obcych i informatyki.

 

4. Uczniowie muszą posiadać maseczkę i rękawiczki, własne przybory, zeszyty i podręczniki niezbędne do konsultacji.

 

5. Każdy uczeń, który będzie korzystał z konsultacji od 01.06.2020 r. jest zobowiązany do dostarczenia obowiązujących oświadczeń podpisanych przez Rodziców/Opiekunów prawnych, które muszą być dostarczone w pierwszym dniu uczestnictwa na konsultacjach.

 

6. Uczniowie zostaną poddani procedurze pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk. 

 

COVID OŚWIADCZENIE  NSP UCZNIA

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA  COVID-19

 

 


Powered by JS Network Solutions